« Naar het overzicht

Medisch Attest


Vergeet niet het medisch getuigschrift te laten invullen door jouw (huis)arts.
Het is belangrijk dat alle spelende leden (exclusief deelnemers Multimove) dit attest ingevuld terugbezorgen vóór de eerste training.

Medisch getuigschrift 2019-2020

Laat bijgevoegd medisch getuigschrift invullen door jouw huisarts of geneesheer-specialist.
Bezorg het ingevulde attest tijdig terug (vóór de eerste training) !
Lees zeker aandachtig de bijkomende informatie in de bijlage !