Administratie

 • 1.Algemene informatie t.b.v. de leden (JEUGD)
  Nuttige algemene inlichtingen; bijzonder zinvol om even goed door te nemen !!
 • 1.Algemene informatie t.b.v. de leden (SENIORS)
  Nuttige algemene inlichtingen; bijzonder zinvol om even goed door te nemen !!
 • 2.Lidgeld jeugd
  Zeer democratische lidgelden (vergelijk gerust !!) zonder dat de werking van de vereniging of de geboden opleiding aan kwaliteit moet inboeten !!
  Bestaande leden worden verzocht dit lidgeld in de maand Juli te vereffenen; nieuwe leden mogen gerust even komen 'proberen' vooraleer definitief toe te treden.
 • 2.Lidgeld seniors
  Zeer democratische lidgelden (vergelijk gerust !!) zonder dat de werking van de vereniging of de geboden opleiding aan kwaliteit moet inboeten !!
  Bestaande leden worden verzocht dit lidgeld in de maand Juli te vereffenen; nieuwe leden mogen gerust even komen 'proberen' vooraleer definitief toe te treden.
 • 3.Medisch attest
  Medisch attest (niet nodig voor Multimove)

  Druk bijgevoegd document volledig af (A4-formaat).

  Laat het attest invullen door uw (huis)arts; vraag er zorg voor te dragen dat geen enkele aantekening, delen van handtekening, stempel, … buiten het kader komen.
  Dring ook aan bij de arts voldoende inkt te voorzien opdat zijn stempel goed zichtbaar is !

  Bezorg het attest tijdig (vóór de eerste training) terug aan de club.
  • bij voorkeur door het ingevulde attest in te scannen (volledig A4-blad; extension .JPG, .JPEG, .BMP, .GIF of .PDF) en door te sturen naar ledenadministratie@basket-stevoort.be
  • door het over te maken aan het secretariaat,
  • door het te overhandigen ter gelegenheid van de eerste training.

  Omwille van de eenvormigheid dus steeds dit volledige blad (A4-formaat) bezorgen of doorsturen !
 • 4.Lidnummer opzoeken bij Basketbal Vlaanderen
 • 5.ID-KAART INLEZEN voor REEDS AANGESLOTEN leden bij Basketbal Vlaanderen
 • 6.Verzekering tegen lichamelijke ongevallen
  In uw lidmaatschap is natuurlijk ook een verzekering tegen lichamelijke ongevallen begrepen.
  Bij een ongeval maak je gebruik van het aangifteformulier van Ethias.
  Laat dit formulier invullen door de dokter en bezorg het terug aan het secretariaat (mag ingescand en per email overgemaakt worden)
  Na alle kosten te hebben betaalt en NA tussenkomst van uw ziekenfonds alle documenten (incl verschilstaat van het ziekenfonds) aan ons secretariaat.
 • 7.Privacyverklaring
  STEVOORT BASKETBALCLUB vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
  Lees in bijgevoegd document onze volledige privacyverklaring.
 • 8.Privacyverklaring - Toestemmingsformulier
  Conform de privacyverklaring verzoeken wij aan eenieder die actief is in onze vereniging het toestemmingsformulier te vervolledigen en te ondertekenen.
  Druk bijgevoegd document volledig af (A4-formaat).
  Vervolledig het zoals op het formulier wordt gevraagd.
  Bezorg het ingevulde en ondertekende document terug aan de club.
  • bij voorkeur door het ingevulde formulier in te scannen (volledig A4-blad; extension .JPG, .JPEG, .BMP, .GIF of .PDF) en door te sturen naar ledenadministratie@basket-stevoort.be
  • door het over te maken aan het secretariaat,
  • door het te overhandigen ter gelegenheid van uw aanwezigheid in de sporthal.
 • 9.Informatie formulier Multimove
  Neemt je kind dit seizoen deel aan Multimove ? Dan hadden wij graag wat informatie zodat de ouders op de hoogte kunnen gehouden worden mbt trainingen, speciale trainingsmomenten (Bezoek van de Sint, Carnaval, de Paashaas, etc).
  Graag dan ook bijgevoegd document even afprinten, invullen en meebrengen naar de eerste Multimove training.

Categorie