Administratie

 • Algemene informatie 2018-2019 t.b.v. de leden
  Nuttige algemene inlichtingen; bijzonder zinvol om even goed door te nemen !!
  > Klik op de titel om het document te openen.
 • Lidgeld 2018-2019
  Zeer democratische lidgelden (vergelijk gerust !!) zonder dat de werking van de vereniging of de geboden opleiding aan kwaliteit moet inboeten !!
  Bestaande leden worden verzocht dit lidgeld in de maand Juli te vereffenen; nieuwe leden mogen gerust even komen 'proberen' vooraleer definitief toe te treden.
  > Klik op de titel om het document te openen.
 • Medisch attest 2018-2019
  Medisch attest (niet nodig voor Multimove)

  Druk dit medisch attest af (omwille van eenvormigheid best volledig A4-blad uitprinten) en laat het invullen door uw (huis)arts.
  Bezorg het attest tijdig (voor de eerste training) terug aan de club;
  * Bij voorkeur door het ingevulde attest in te scannen (extension .JPG, .JPEG, .BMP, GIF of PDF) en door te sturen naar ledenadministratie@basket-stevoort.be
  * door het over te maken aan het secretariaat of door het te overhandigen ter gelegenheid van de eerste training.
  SCAN OF BEZORG ONS DUS STEEDS HET VOLLEDIGE A4-BLAD !!
  > Klik op de titel om het document te openen.
 • Privacyverklaring
  STEVOORT BASKETBALCLUB vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
  Lees in bijgevoegd document onze volledige privacyverklaring.
 • Verzekering tegen lichamelijke ongevallen
  In uw lidmaatschap is natuurlijk ook een verzekering tegen lichamelijke ongevallen begrepen.
  Bij een ongeval maak je gebruik van het aangifteformulier van Ethias.
  Laat dit formulier invullen door de dokter en bezorg het terug aan het secretariaat (mag ingescand en per email overgemaakt worden)
  Na alle kosten te hebben betaalt en NA tussenkomst van uw ziekenfonds alle documenten (incl verschilstaat van het ziekenfonds) aan ons secretariaat.
  > Klik op de titel om het document te openen.

Categorie